Nové Zámky - album

Nové Zámky Fotoalbum

streda 11. júla 2012

Kto ilustruje moje knihy...

Bystrík Vančo - ilustroval mi dva tituly - Kliatba Kožušnííkovej vdovy a Rozprávky z blogu. Má krásne, dynamické kresby.

z http://www.asil.sk/portfolia.php?page=4&artist=vanco&zpg=1


Príbeh: Ako som stretla pána Andersena (Rozprávky z blogu)